• شرکت تولیدی رضانخ

  با بیش از 30 سال تجربه در زمینه تولید نخ

 •  

  از تولید به مصرف

 • پیشکسوت در صنعت

  نساجی ایران

 • تنوع فراوان رنگ

  400 نمونه رنگ

 • رنگ هایی برگرفته از

  جنس طبیعت